вторник, 23 януари 2018 г.

Разговор между младоженци

Разговор между младоженци. Той казва:
– Имам три изисквания:
1) сутрин в 8.00 ч., има ме – няма ме вкъщи, закуската трябва да е на масата.
2) На обед в 13.00 ч., има ме – няма ме вкъщи, обядът трябва да е сервиран.
3) Вечерта в 20.00 ч., има ме – няма ме вкъщи, вечерята трябва да е готова.
Тя отговорила:
– А моето изискване е следното: всяка вечер в 22.30 ч., има те – няма те вкъщи, сексът започва!

Разговор между младоженци