петък, 12 януари 2018 г.

На улицата жена крещи на мъжа си


На улицата жена крещи на мъжа си: – Мръсник, женкар, не пропускаш нито една фуста в града! Минаваща наблизо жена се интересува: – Простете, вие ругаете ли го или го рекламирате? 

На улицата жена крещи на мъжа си