понеделник, 12 март 2018 г.

Габровец се вози на такси в Балкана


Габровец се вози на такси в Балкана. Пътят е много тесен. На един завой колата изхвръква от пътя и започва да пада в дерето. Шофьорът прошепнал обезумял: 

- Господи! Ще умрем! 
Габровецът го скастрил: 
- Вместо да се обяснявaш, изключи таксиметъра!

Габровец се вози на такси в Балкана