петък, 9 март 2018 г.

Влиза шефът в офиса

Влиза шефът в офиса и гледа - всички си опънали краката и пушат! 
- Колко пъти съм ви казвал да не пушите по време на работа! 
- Че кой работи...?

Влиза шефът в офиса и гледа