понеделник, 30 април 2018 г.

Умират четирима мъже


Умират четирима мъже. На оня свят свети Петър пита първия: - Имаше ли тъща? - Да. - Отиваш в рая. Пита втория: - Имаше ли тъща? - Да. - Ти също отиваш в рая. Пита третия: - Имаше ли тъща? - Не. - Отиваш в ада. Дошъл ред на четвъртия: - Имаше ли тъща? - Да, имах две. - Веднага в ада! - Но защо в ада? Тези, които имаха по една тъща - в рая, а аз с две в ада? - След две тъщи адът ще ти се стори рай!

Умират четирима мъже. На оня свят свети Петър пита първия: