вторник, 17 април 2018 г.

Лекар бил на визитация в лудница


Лекар бил на визитация в лудница и влязъл в поредната стая. Един пациент седял на пода и режел въображаема дъска, докато друг висял от тавана. - Какво правиш? - попитал докторът първия пациент. - Не виждате ли? Режа тая дъска. - А какво прави той? - посочил другия пациент психиатърът. - А, той ми е приятел. Малко е луд и се мисли за електрическа крушка. Лекарят виждал, че лицето на оня, който висял от тавана, започва да почервенява. - Щом ти е приятел, трябва да го свалиш на пода, преди да е пострадал. - Какво, и да режа дъската на тъмно?!

Лекар бил на визитация в лудница и влязъл в поредната стая