неделя, 15 април 2018 г.

Преди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието сиПреди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието си, но след брака претърпяла очевидна промяна. На въпрос на приятелки на какво се дължи това отговорила:
- Излизаме на езда със сър Джон., той с неговия чистокръвен арабски жребец за 1 млн. лири, аз с моето шотландско пони. На прага на конюшнята коня на сър Джон се препъна. Сър Джон каза - първи път. На излизане от имението конят се препъна отново. Сър Джон каза - втори път. Когато се прибирахме конят отново се препъна, сър Джон каза - трети път - извади револвер и го застреля. Аз го попитах учудено:
- Сър, застреляхте кон за 1 млн. лири?
Той ме погледна мрачно и каза: - Първи път.

Преди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието си