понеделник, 30 април 2018 г.

Звъни се на вратата


Звъни се на вратата. Младо, красиво момиче отваря. Отвън стои смутен младеж с букет в ръка. Момичето: - Мен ли търсите? Ах, как обичам такива цветя... И смутени, небръснати младежи... Младежът: - Хм... Всъщност... Може ли да викнеш баща си?

Звъни се на вратата