събота, 14 април 2018 г.

Пред психиатричен кабинет


Пред психиатричен кабинет се срещат двама души. Първият пита: - Кой си ти и защо си тук? Вторият отговаря: - Аз съм Наполеон и съм тук, защото психологът ме извика. Първият пак пита: - Как разбра, че си Наполеон? - Бог ми го каза. - отговаря вторият. - Лъжеш! Никога не съм ти казвал подобно нещо!- изкрещял първият. 

Пред психиатричен кабинет