вторник, 8 май 2018 г.

Мъж прекарал цял ден в един бар


Мъж прекарал цял ден в един бар. В десет часа вечерта вече бил пиян като кирка, но искал още. Само че парите му свършили.
- Трябва да ударя още едно - казал на барманът той. - Можеш ли да ми го запишеш в тефтера?
- Знаеш правилото - отвърнал барманът. - Никаква вересия. Обаче днес е спокойна вечер и с удоволствие ще се позабавлявам. Какво ще кажеш да сключим сделка? Ще ти дам безплатно още три чаши, ако ми изпълниш три задачи.
- Разбира се - съгласил се пияният. - Само кажи какво да направя!
- Първо искам да отидеш при якия портиер и да го повалиш в безсъзнание, после искам да извадиш един развален зъб на Сатаната, булдога в задната стая, и накрая искам да правиш секс с градската курва, дето седи сама в края на бара.
- Няма проблем - отвърнал пияният и се надигнал. Заклатуш-кал се към портиера, изненадал го и го повалил с един удар. Барманът се смаял и посочил към задната стаичка, където бил булдогът. Пияният влязъл вътре и барманът зачакал да чуе суматоха. Вместо пияният да изхвърчи навън, гонен от Сатаната, обаче царяла пълна тишина. След малко кучето залаяло.
След пет минути пияният се появил с доволна усмивка.
- Готово - казал той, - сега къде е курвата с болния зъб?

Мъж прекарал цял ден в един бар.