четвъртък, 17 май 2018 г.

Пътува младо момиче в претъпкан автобус

Пътува младо момиче в претъпкан автобус. До нея на седалката седи поп. На една от спирките автобуса рязко спира, момичето се залюлява и сяда в скута на попа. - Ох! - извиква тя. - Не е "ох", дъще, ами е ключа на манастира. Пътува младо момиче в претъпкан автобус