вторник, 8 май 2018 г.

Луиджи и Тереза пътуват в спален вагон


Луиджи и Тереза пътуват в спален вагон. Те двамата на едно легло, а на долното някакъв мустакат мъж. 
По едно време започнали да се чукат и Луиджи казал:
- Сега Тереза ще си направим един малък Пепино, ще се оженим и ще си го гледаме.
Тъкмо ще свършва и влакът бие спирачки. Луиджи хвърчи
някъде, а Тереза в тъмното пита:
- Луиджи, Луиджи, къде си?
А отдолу човека отговаря
- Аз Луиджи не го знам къде е, но вашия Пепино ми е на мустаците. 

Луиджи и Тереза пътуват в спален вагон