вторник, 8 май 2018 г.

Главният психиатър видял, че лудите са се наредили в редица


Главният психиатър видял, че лудите са се наредили в редица на двора и един по един падат и почват да си блъскат главата в асфалта. Пратил един от докторите да провери какво става. Оня се връща след половин час: - Един от лудите е нарисувал с тебешир една черта на асфалта и обещава 1000 лева на всеки, които успее да пропълзи отдолу. - А ти защо толкова се забави? - 1000 лева са си сериозни пари... 

Главният психиатър