четвъртък, 17 май 2018 г.

Блондинка влиза в магазин


Блондинка влиза в магазин и вижда на щанда някакви големи яйца. - Прощавайте, тия яйца от какво са? - пита тя продавачката. - От щраус. - Аха, а от други композитори имате ли?

Блондинка влиза в магазин