събота, 16 юни 2018 г.

Полицай записва данните на арестуван


Полицай записва данните на арестуван: - Женен ли сте? - Да. - За кого? - За жена. То е ясно, че е за жена. - Защо да е ясно? Сестра ми например е женена за мъж.

Полицай записва данните на арестуван