петък, 20 юли 2018 г.

Какво трябва да се направи, за да се покори Марс

Какво трябва да се направи, за да се покори Марс? На американците да се каже, че там има много нефт. На европейците - че там има много злато. На японците - че там все още няма мобилни телефони. На руснаците – че там водката е безплатна. На китайците – достатъчно е да им кажеш, че там има много пустееща земя.


Какво трябва да се направи