четвъртък, 12 юли 2018 г.

Сега, когато сме женени


Сега, когато сме женени, можеш да ми кажеш с колко мъже си била? – Не, няма, ще ми се сърдиш. – Няма. – Добре – седем. – Е, да съм седмият не е толкова лошо. -Не, ти си четвъртият … 

Сега, когато сме женени