петък, 6 юли 2018 г.

Майка и син се връщат от покупки

Майка и син се връщат от покупки. Детето държи в ръката си голяма връзка балони. Бащата казва:
– Защо си му купила толкова балони? Няма за какво да харчиш пари ли?
А детето го прекъсва:
– Ама тате, балоните ми ги дадоха безплатно! По един за всяка покупка на мама!

Майка и син се връщат от покупки