събота, 4 август 2018 г.

Мъж се връща от командировка

Мъж се връща от командировка, влиза в спалнята и гледа жена му под юргана с друг мъж. Онзи става, облича се и се изнизва тихо, без да каже дума. - Кой беше този?! - Откъде да го знам?! Нали виждаш - ни на теб здрасти, ни на мен довиждане…

Мъж се връща от командировка