събота, 4 август 2018 г.

На интервю за работа

На интервю за работа:
- Колко пари изкарвате в момента?
- Ами сумата е плаваща.
- И от какво зависят колебанията?
- От настроението на мама.

На интервю за работа